EUROINSBUD - 20 lat tradycji

Zakład produkcji betonów, w ofercie: kostka brukowa, studnie kanalizacyjne, zbiorniki okrągłe, seperatory, osadniki.

Złóż zapytanie

O PRODUKTACH

Informacje o elementach drogowych

Co warto wiedzieć, czyli kilka informacji o kostce i pochodnych.

więcej »

Informacje o studniach kanalizacyjnych

Firma Euroinsbud jest producentem studni kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych. Studnie produkowane są w zgodnie z normę PN-EN 1917 w oparciu o normę DIN 4034 część pierwsza oraz o Aprobatę IBDiM dla studni O1500.

więcej »

Informacje o zbiornikach okrągłych

Podstawą wykonania studni O2000 i O2500 jest norma DIN 4034 cz.2 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Zbiorniki te znajdują zastosowanie jako obudowy separatorów ropo i tłuszczo pochodnych, osadniki, piaskowniki, odszlamiacze, obudowy przepompowni ścieków, komory zasuw, zbiorniki na gnojowice, zbiorniki na wodę pitną, studnie wodomierzowe.

więcej »

Informacje o zbiornikach owalnych

Uzupełnieniem asortymentu studni kanalizacyjnych, jest produkcja monolitycznych zbiorników żelbetowych.

więcej »

Informacje o wypustach ulicznych

Podstawą wykonania elementów wpustów O450mm jest norma DIN 4052. Studzienki przeznaczone są do odprowadzenia wód powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingów, placów itp. w systemach kanalizacji deszczowej, w pasie jezdni lub poza nim. Miejsce posadowienia wpustów uzależnione jest od klasy zwieńczenia.

więcej »

Informacje o seperatorach

więcej »
 

EUROINSBUD Spółka z o.o.

Biuro:ul. Koksowa 4, 70-031 Szczecin NIP 851-020-51-65
E-mail:
Telefon:914 825 207
Fax:914 825 207 wew. 38

Kontakt z nami

Masz pytanie, chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Zadzwoń lub napisz:

e-mail:

telefon:914 825 207