EUROINSBUD - 20 lat tradycji

Zakład produkcji betonów, w ofercie: kostka brukowa, studnie kanalizacyjne, zbiorniki okrągłe, seperatory, osadniki.

Złóż zapytanie

Informacje o wypustach ulicznych

Podstawą wykonania elementów wpustów O450mm jest norma DIN 4052. Studzienki przeznaczone są do odprowadzenia wód powierzchniowych z powierzchni jezdni, parkingów, placów itp. w systemach kanalizacji deszczowej, w pasie jezdni lub poza nim. Miejsce posadowienia wpustów uzależnione jest od klasy zwieńczenia.
W skład elementów studzienek wchodzą:

  • dno osadnikowe
  • dno odpływowe
  • krążki pośrednie
  • element przyłączeniowy
  • pierścień wyrównawczy
  • zwężka redukcyjna

Wysokość studzienek uzyskuje się poprzez dobór odpowiedniej wysokości elementów. Studzienki o charakterze osadnikowym należy projektować z minimalną przestrzenią między ślizgiem rury a dnem studzienki 0,5m.
Elementy przyłączeniowe oraz dna odpływowe wyposażone są fabrycznie w przejścia szczelne dla rur PVC o średnicy O160 i O200mm.
Zwieńczenie studzienki stanowi zwężka lub pierścień wyrównawczy, na który montuje się kratkę ściekową.
Elementy studzienek należy łączyć za pomocą zaprawy wodoszczelnej.
Studzienki należy montować w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków gruntowo – wodnych. Sposób posadowienia studni powinien być określone w projekcie budowlano – konstrukcyjnym. Złącza pomiędzy poszczególnymi elementami wpustu ściekowego powinny być zaspoinowane i zatarte na gładko zaprawą wodoszczelną.

 

EUROINSBUD Spółka z o.o.

Biuro:ul. Koksowa 4, 70-031 Szczecin NIP 851-020-51-65
E-mail:
Telefon:914 825 207
Fax:914 825 207 wew. 38

Kontakt z nami

Masz pytanie, chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Zadzwoń lub napisz:

e-mail:

telefon:914 825 207