EUROINSBUD - 20 lat tradycji

Zakład produkcji betonów, w ofercie: kostka brukowa, studnie kanalizacyjne, zbiorniki okrągłe, seperatory, osadniki.

Złóż zapytanie

Informacje o zbiornikach okrągłych

Studnie O2000, O2500

Podstawą wykonania studni O2000 i O2500 jest norma DIN 4034 cz.2 i Aprobata Techniczna wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
Zbiorniki te znajdują zastosowanie jako obudowy separatorów ropo i tłuszczo pochodnych, osadniki, piaskowniki, odszlamiacze, obudowy przepompowni ścieków, komory zasuw, zbiorniki na gnojowice, zbiorniki na wodę pitną, studnie wodomierzowe.
Elementy składowe tych zbiorników stanowią: dno betonowe, krąg betonowy, płyty pokrywowe żelbetowe. Dobór wysokości studni należy dokonać poprzez dobór elementów przedstawionych w poniższej tabeli. Przy zastosowaniu pokryw z otworem pod właz o średnicy O625mm dodatkowo do regulacji wysokości stosuje się pierścienie dystansowe.
Płyty pokrywowe są płytami przejezdnymi dla obciążeń:
pojazdami o całkowitej masie do 15T i nacisku koła 5T dla płyty Lekkiej
pojazdami o całkowitej masie do 30T i nacisku koła 9,5T dla płyty Ciężkiej
Płyty pokrywowe mogą być wykonane z otworem okrągłym pod właz O625 lub O800, otworem o dowolnym kształcie prostokątnym lub też jako płyty redukcyjne na kręgi o średnicy O1000mm.
Studnie mogą być posadowione na głębokość 6,0m zgodnie z przeprowadzonymi badaniami statycznymi.
W studniach osadzane mogą być przejścia szczelne lub króćce połączeniowe dla rur kanalizacyjnych o średnicach do 1000mm wykonanych we wszystkich dostępnych rozwiązaniach materiałowych.
Studnie betonowe wykonane są jako wyrób budowlany z przeznaczeniem do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym i odwodnionym wykopie, bezpośrednio na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie, w zależności od warunków gruntowo – wodnych. Sposób posadowienia studni powinien być określone w projekcie budowlano – konstrukcyjnym. Wykop pod studnie powinien spełniać wymogi normy PN-68/B-06050.

 

EUROINSBUD Spółka z o.o.

Biuro:ul. Koksowa 4, 70-031 Szczecin NIP 851-020-51-65
E-mail:
Telefon:914 825 207
Fax:914 825 207 wew. 38

Kontakt z nami

Masz pytanie, chcesz dowiedzieć się więcej o naszych produktach? Zadzwoń lub napisz:

e-mail:

telefon:914 825 207